Milieubeleidsverklaring

Bitsiel is een IT security provider met als missie het bedienen van organisaties met specifieke infrastructuur- en data-eisen op het gebied van beveiliging en privacy. Klanten zijn onder andere onderdelen van ministeries, onderwijsinstellingen en bedrijven. Op IT-gebied richten we ons vooral op de implementatie en het onderhoud van de verschillende oplossingen die we bieden. Wij zijn als partner geautoriseerd door een aantal grote softwareleveranciers.

Bitsiel B.V. erkent dat wij in onze dagelijkse werkzaamheden onvermijdelijk op een aantal manieren het milieu belasten en zet zich in om die impact te verminderen door onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

Bitsiel B.V. wil ervoor zorgen dat wij:

 • Systemen en procedures hanteren die de naleving van alle relevante wetten, voorschriften en andere eisen met betrekking tot het milieu waarborgen.
 • Het gebruik van een procesbenadering en risicogebaseerd denken bevorderen.
 • Gedocumenteerde milieudoelstellingen vaststellen op basis van onze belangrijke milieuaspecten, nalevingsverplichtingen en rekening houdend met onze risico’s en kansen.
 • Zorgen voor opleiding van werknemers om het milieubewustzijn van ons personeel te vergroten, zodat milieukwesties in aanmerking worden genomen bij het beheer van onze gebouwen en het plannen, uitvoeren en uitvoeren van alle projecten.
 • In samenwerking met onze klanten en andere belanghebbenden een duurzame aanpak van het bedrijfsleven bevorderen door energie te besparen, het energieverbruik tot een minimum te beperken en de risico’s en kansen te overwegen. belanghebbenden door energie te besparen, verbruik te minimaliseren, de voorkeur te geven aan weinig vervuilende materialen, maximale efficiëntie en toepassing van de afvalbeheerhiërarchie.
 • Ervoor zorgen dat wij duurzaamheidsoverwegingen integreren in onze zakelijke beslissingen.
 • Zich inzetten om vervuiling te voorkomen en de milieueffecten gedurende de levenscyclus (inclusief verwijdering) van installaties, apparatuur en andere fysieke activa onder onze controle tot een minimum te beperken.
 • Controles invoeren om het milieu te beschermen tegen alle belangrijke milieuaspecten en effecten van onze werkzaamheden.
 • Onze koolstofvoetafdruk meten en bij onze zakelijke beslissingen rekening houden met koolstofbeheer om onze bijdrage aan de klimaatverandering te verminderen.

Dit beleid wordt meegedeeld aan alle werknemers en organisaties die voor of namens ons werken. Van werknemers en andere organisaties wordt verwacht dat zij meewerken en meewerken aan de uitvoering van dit beleid, terwijl zij ervoor zorgen dat hun eigen werk, voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt uitgevoerd zonder risico voor henzelf, anderen of het milieu. Bitsiel B.V. aanvaardt volledig haar verantwoordelijkheid om het milieu bij al haar bedrijfsactiviteiten te beschermen door de beste industriële normen en richtlijnen toe te passen.

Dit beleid wordt jaarlijks door de directie geëvalueerd en waar nodig aangepast en opnieuw uitgebracht.

 • Eerdere versies van dit beleid worden gearchiveerd.
 • Deze beleidsverklaring is op redelijk verzoek beschikbaar voor belanghebbenden.
 • Alle personen die met of voor Bitsiel B.V. werken zullen volledige ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat het geïntegreerde Management Systeem volledig wordt begrepen, geïmplementeerd en onderhouden.